Ravnoteža je temeljni zakon života na Zemlji, ali i cijeloga svijeta. Bez ravnoteže nema pravednog razvoja, bez pravednog razvoja nema zadovoljnih građanki i građana.

Česta pitanja i odgovori

Na web stranicama ORaH-a pronaći ćete link Pristupnice koju ispunite traženim podacima i pošaljite.

Svaki član i članica ORAH-a sukladno Statutu stranke ima prava i obaveze. Prava članova i članica su: sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke; biti informiran/informirana o aktivnostima Stranke; birati i biti biran/birana u sva tijela Stranke; predlagati programe i inicijative u cilju ostvarenja osnovnog programa Stranke; osmišljavati, predlagati i aktivno provoditi konkretne političke akcije u skladu sa Statutom i Programom Stranke u cilju jačanja Stranke; istupati u javnosti kao član/članica Stranke ukoliko je to u skladu s Programom i Statutom Stranke; samostalno poduzimati inicijative koje su u skladu sa Statutom, Programom te od strane Glavnog foruma ORaH-a usvojenim politikama Stranke; prilaganjem programske izjave o pokretanju frakcije te potpisa podrške minimalno 10% svih članova/članica ORaH-a koju podnosi Nadzornom forumu ORAH-a može organizirati posebnu političko-programsku struju/frakciju unutar Stranke; biti kandidiran/kandidirana na stranačkim listama za parlamentarne, područne (regionalne) i lokalne izbore; biti kandidat/kandidatkinja za predsjednika/predsjednicu Republike; sudjelovati u svim akcijama i aktivnostima Stranke; ostvarivati druga prava sukladno odredbama Statuta i odluka donesenim na temelju Statuta od strane upravnih tijela stranke. Obveze članova i članica su: poštivati Statut i Program ORaH-a te provoditi odluke stranačkih tijela; svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Stranke u javnosti; savjesno i redovno obavljati povjerene i preuzete zadatke osobito ako je biran/birana u tijela Stranke; na vrijeme obavijestiti Glavni forum Stranke, općinski, gradski ili regionalni forum ako nije u mogućnosti obnašati povjerene i preuzete zadatke, kako bi se na njegovo/njeno mjesto izabrao netko drugi; redovno plaćati članarinu;

Visina članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog/svake člana/članice i za zaposlene iznosi 20 HRK mjesečno;  za članove/članice koji/koje ostvaruju naknade što proizlaze iz mandata ORAH-a osvojenih na nekim od izbora iznosi 100 HRK mjesečno; za članove/članice koji primaju redovitu plaću iz stranačkih izvora (50 HRK mjesečno). Članovi/članice slabijeg materijalnog stanja mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine na način i u roku propisanom Odlukom Predsjedništva ORaH-a.

 

ORAH je jedina stranka u Hrvatskoj koja će po izgradnji stranačke infrastrukture provoditi aktivnu kadrovsku politiku uz pomoć unutarstranačkih kriterija napredovanja. Institut unutarstranačkih kriterija napredovanja podrazumijeva sljedeće: godinu dana od dana ispunjavanja pristupnice traje razdoblje motivacijskog članstva tijekom kojeg novi/nova član/članica ne može aplicirati na stranačke ili druge funkcije povezane uz aktivnost stranke. Tijekom navedenog jednogodišnjeg razdoblja novi/nova član/članica vodi Dnevnik aktivnosti na temelju kojeg nakon jednogodišnjeg stranačkog staža stječe pravo na iskazivanje ambicija za stranačke ili druge funkcije povezane uz aktivnost stranke. Član/članica podnosi aplikaciju na propisanom obrascu stranačkoj kadrovskoj komisiji koja djeluje u okviru glavnog tajništva ORaH-a, odnosno regionalnih tajništva Stranke. Način vođenja Dnevnika aktivnosti te procedura apliciranja, odnosno iskazivanja ambicije za stranačke ili druge funkcije povezane uz aktivnost stranke propisuje se Odlukom koju donosi Glavni forum ORaH-a. Kadrovska komisija na temelju dnevnika aktivnosti i razgovora s članom/članicom usmjerava kandidata/kandidatkinju prema funkcijama za koju je član/članica najadekvatniji prema organizacijskim, stručnim, komunikacijskim i drugim karakteristikama.

ORAH-a je teritorijalno ustrojen u sljedeće oblike djelovanja: Središnjica ORAH-a, četiri regionalne organizacije ORaH-a (Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Južna Hrvatska i Zapadna Hrvatska), gradske organizacije ORAH-a, općinske organizacije ORAH-a, odnosno organizacije ORAH-a po gradskim četvrtima Grada Zagreba. Središnja tijela ORAH-a su: Skupština Stranke, Glavni forum Stranke, Predsjednik/Predsjednica Stranke, Predsjedništvo Stranke, Nadzorni forum Stranke. U Središnjici ORAH-a djeluju još: glavni/glavna tajnik/tajnica, Tajništvo, kadrovska komisija, poslovni/poslovna direktor/direktorica te Programski forumi ORAH-a kao interesni oblici rada i djelovanja članova/članica ORaH-a.

ORAH je progresivna, napredna, demokratska stranka koja se zalaže za održivi, uravnoteženi razvoj Hrvatske. ORaH se opire bilo kojem obliku diskriminacije, nasilja i netrpeljivosti. Aktivno se zalaže za uspostavu države i društva jednakih pravila, mogućnosti i pravde za sve; održivi razvoj Republike Hrvatske s ciljem prosperiteta i dobrobiti svih njenih građana uz razumnu upotrebu resursa i očuvanje okoliša za buduće generacije; održivi gospodarski razvoj koji podrazumijeva uravnoteženo korištenje prirodnih resursa i prostora te zaštitu socijalnih i drugih prava članova i članica zajednice; poštivanje ljudskih prava, dostojanstva i sloboda, neovisno o svjetonazoru, vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, dobi, spolu, spolnoj/seksualnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom statusu; zaštitu okoliša, prirode i prostora; obrazovanje za održivi razvoj; prilagodba gospodarstva i društva klimatskim promjenama; afirmaciju paritetne demokracije; uravnoteženi i održivi regionalni i lokalni razvoj države; zaštitu prava životinja; te za mirno i nenasilno rješavanje svih sporova i sukoba.

ORAH je progresivna (napredna) stranka koja programski zauzima prostor lijevog centra na političkom spektru. ORAH nije ni lijeva, ni desna stranka. ORAH je ispred.

ORaH se razlikuje od drugih stranaka po odgovornom i vjerodostojnom političkom djelovanju što znači da nije stranka koja daje nepromišljena, lažna obećanja koja ne planira realizirati. ORaH je drugačija stranka jer joj je svrha djelovanja javni interes, rad u javnom, a ne u stranačkom, klijentelističkom ili privatnom interesu. ORaH okuplja one koji se ne boje ozbiljnog posla na kojem će se zamjeriti mnogima i na tom poslu neće odstupiti od svoje politike i programa; koji neće na sebe primjenjivati jedna pravila, a licemjerno od drugih tražiti da poštuju druga, znatno stroža pravila; koji će graditi državu rada, vladavine prava i discipline, državu jasnih i jednakih pravila igre za sve; država slobode, sigurnosti i pravde za sve njene građanke i građane; koji će radu kao osnovnoj ljudskoj kvaliteti vratiti dignitet i afirmirati u društvu tu vrijednosti koja bezrezervno donosi dobro životu zajednice ljudi; koji će afirmirati individualnu odgovornost građana u svim aspektima njihovog života u zajednici; koji će razvoj države temeljiti na discipliniranoj i neselektivnoj provedbi strategija i planova razvoja donesenih na temelju stvarnih i kvalitetnih javnih rasprava, a ne na ad hoc rješenjima koje pogoduju partikularnim grupama i pojedincima; koji će temeljito reformirati državnu upravu uvođenjem preciznih kriterija valorizacije rada administracije kako bi ona postala stvarni, efikasni i kvalitetan servis građanki i građana Hrvatske; koji će održivi gospodarski program temeljiti na tri ključna sektora neophodna za stvarnu neovisnost i samodostatnost Hrvatske – proizvodnji hrane, energije i vodnom sektoru te na sektorima koji stvaraju dodatnu vrijednost i za koje imamo izvozni potencijal poput, primjerice, izrade softverskih rješenja; koji će smanjiti broj jedinica lokalne samouprave prema ključu financijske samostalnosti te ukinuti županije; koji će reformirati teritorijalni ustroj Hrvatske uspostavom četiri regije kao glavnih motora samodostatnog održivog razvoja; koji će stvarno decentralizirati državu davanjem veće financijske samostalnosti regijama, ali i povećanjem njihove odgovornosti; koji će svim ljudima u Hrvatskoj osigurati jednaki opseg prava pred pravnim aktima, državnom administracijom i pravosuđem. Ukoliko smatrate da je prethodno nabrojano strateški interes države onda je ORaH stranka koju trebate podržati na izborima.

ORaH je skraćenica za Održivi razvoj Hrvatske, a održivi razvoj je politička platforma djelovanja ORaH-a. Ova stranka održivi razvoj stavlja u samu srž svog djelovanja, svoje prakse, sami razlog postojanja. U slučaju ORaH-a Nomen est omen (Ime je znak). Smatramo da orah kao biljka ima veliku simboličku i marketinšku vrijednost za stranku. Naime, orah je iznimno održiva biljka koju je moguće koristiti na nevjerojatan broj načina, ne samo plod, već i ljuske, koru, grane, listove, deblo. Orah je stvoren da bi ga se koristilo. Ruski znanstvenik Mičurin prozvao je orah "voćkom - kombinatom" jer se kod oraha koristi sve: i lišće, i pupoljci, i mladi, nezreli orasi, i ljuska mladih oraha, i zreli plodovi i drvo.

Agenda 21, dokument usvojen na UN-ovoj konferenciji o održivom razvoju koja je održana u Rio de Janeiru 1992. godine, kaže: 'Održivi razvoj koji podmiruje današnje potrebe bez okrnjivanja mogućnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba'… te 'U trajnom se svijetu skladno povezuju zaštita okoliša, gospodarski razvoj i društvena pravičnost.' Drugim riječima, održivi razvoj je koncept razvoja koji počiva na tri jednako važna stupa: zaštiti okoliša, gospodarskom razvoju te društvenoj pravdi.

ORaH u vodstvu stranke okuplja ljude koji su se u svom dosadašnjem javnom i političkom radu dokazali kao ljudi s integritetom, stručnom i političkom vjerodostojnošću, a to je dobra polazna osnova za pretpostavku da će se i u budućnosti ponašati na jednaki način.

ORaH je i 'zelena' stranka, ali nije samo to. ORaH se bavi svim aspektima društvenog razvoja nuđenjem kvalitetnih, održivih rješenja ključnih društvenih problema.

Europskoj stranci zelenih (EGP – European Green Party) jer je politička platforma EGP-a najbliža platformi ORaH-a od svih grupacija u Europskom Parlamentu.

Sukladno Zakonu o političkim strankama prihodi ORAH-a bit će prihodi od članarina, naknada iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, donacija, dobrovoljnih priloga, sredstava iz EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova dobivenih temeljem kandidiranih projekata, prodaje promotivnog materijala, organizacije promotivnih priredaba, izdavačke djelatnosti, i svim ostalim oblicima stjecanja sredstava za rad koji su propisani Zakonom o financiranju političkih stranaka.

Na web stranici ORAH-a po registraciji stranke i dobivanja pravnog statusa potražite link Donacije i slijedite uputstva. Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi donacija obratite nam se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Središnji informacijski ured ORaH-a u Ilici 48 radi svaki radni dan 15-18 sati, subotom 11-13 sati.

Dokumenti Statuta  i Programa ORaH-a nalaze se pod istoimenim linkovima na naslovnoj web stranici ORAH-a.

Informaciju o vodstvu ORAH-a te nekim osnivačima možete pronaći na web stranicama ORaH-a.

Članom/članicom ORaH-a mogu postati samo punoljetni državljani i državljanke Republike Hrvatske. 

Kontakt:

Središnji informacijski ured

Adresa: Ilica 48
Telefon: 01/77 93 176

Email: info.ured@orah.hr

 

                     

Odnosi s javnošću

Glasnogovornik: glasnogovornik@orah.hr

Pitanja u vezi članstva: clanstvo@orah.hr

Podrška za web: web@orah.hr

Podrška za ICT: ict@orah.hr

Osnovne informacije

Poštanska adresa: Ilica 48
Telefon: 01/77 93 176
Fax: 
OIB: 57106771128

                     

              

Održivi razvoj Hrvatske - ORaH 

EFALogoFYEGlogoGEFLogoGGLogo

 

EGP logo Shape FlatTop

Go to top

Orah.hr koristi kolačiče kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information